Art

10 Things You Might Not Know About BACC

มาเช็คกันดีกว่าว่าคุณรู้จัก BACC ดีแค่ไหน?
Reading time 24 seconds

1. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ Bangkok Art & Culture Centre (BACC) เปิดทำการวันแรกในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 นั่นหมายความว่าเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา หอศิลป์แห่งนี้เพิ่งมีอายุครบ 10 ปีพอดี

2. BACC เป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร บริหารจัดการโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว

3. ด้วยความที่เป็นมูลนิธิ ผู้ที่สนใจจึงสามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานของ BACC ได้

4. รายรับจาก BACC ส่วนหนึ่งมาจากกรุงเทพมหานคร อีกส่วนหนึ่งมาจากมูลนิธิหอศิลปแห่งกรุงเทพมหานคร 

5. BACC เป็นหอศิลป์ ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ ที่นี่จึงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ นอกจากจะมีงานศิลปะให้ดูแล้ว ยังมีกิจกรรมค่อนข้างหลากหลาย หรือแม้แต่งานศิลปะในนิทรรศการต่างๆ ที่จัดขึ้นก็มุ่งบริหารเนื้อหาความรู้เป็นสำคัญ 

6. ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่เปิดทำการ BACC มีผู้ใช้บริการถึง 10 ล้านคน และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปีพ.ศ. 2560 นั้นมีผู้เข้าเยี่ยมชมถึง 1,757,970 คน ซึ่งนับเป็นจำนวนมากที่สุดในรอบสิบปี

7. ค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้บริการ 1 คน คิดเป็นเงิน 23 บาท 

8. นิทรรศการที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ BACC คือ นิทรรศการพระราชาในดวงใจ โดยมีผู้เข้าชมเฉลี่ยประมาณ 1,400 คนต่อวัน

9. การเปิดพื้นที่ให้มีร้านค้าและร้านอาหารเข้ามาให้บริการใน BACC นั้น เป็นเพราะทางมูลนิธิอยากให้ที่นี่เป็นเหมือน 'ชุมชน' มากกว่า 'โชว์เคส' เพื่อให้คนสามารถเข้ามาใช้เวลาที่นี่ได้ทั้งวัน

10. BACC มีนโยบาย BYOB หรือ Bring Your Own Bag นั่นคือที่ BACC Shop ได้เลิกใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าที่ลูกค้าซื้อ หากต้องการยืมถุง ลูกค้าสามารถยืมถุงใส่ของจากศูนย์เรียนรู้ตาวิเศษแล้วนำมาคืนภายหลังได้

related posts

Recommended posts for you