Art

Talengphai: Puppetry at its best

หุ่นกระบอกเรื่อง “ตะเลงพ่าย” ของอาจารย์จักรพันธ์ุ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2543  ก็ได้ขึ้นเวทีการแสดง หลังจากที่อาจารย์ทุ่มกำลังทั้งกาย และใจ รวมถึงกำลังทรัพย์ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกนี้มาเป็นเวลาร่วม 30 ปี
Reading time 16 seconds

ในที่สุด หุ่นกระบอกเรื่อง “ตะเลงพ่าย” ของอาจารย์จักรพันธ์ุ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2543  ก็ได้ขึ้นเวทีการแสดง หลังจากที่อาจารย์ทุ่มกำลังทั้งกาย และใจ รวมถึงกำลังทรัพย์ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกนี้มาเป็นเวลาร่วม 30 ปี

 

ผู้จุดประกายให้เกิดหุ่นกระบอกเรื่องนี้ คือครูบูญยงค์ เกตุคง ศิลปินแห่งชาติที่ได้ฉายาว่า “ระนาดเทวดา” เมือปี พ.ศ. 2532 หลังจากการแสดงหุ่นกระบอกเรื่อง “สามก๊ก” เสร็จสิ้นลง และด้วยความเคารพศรัทธา สำนึกในพระคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เรื่อง “ตะเลงพ่าย” จึงได้ค่อยๆ บังเกิดขึ้น โดยการค้นคว้าจากพระราชพงศาวดาร และแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วตกลงกันว่าจะนำเสนอเนื้อเรื่องของสงครามยุทธหัตถี ระหว่างสมเด็จพระนเรศวร กับพระมหาอุปราช ในรูปแบบของที่ปู่ย่าตายายจะเล่านิทานให้เด็กฟัง โดยเริ่มดำเนินเนื้อเรื่องจากการที่สมเด็จพระมหาธรรมราชา ทรงคิดกุศโลบาย ส่งพระสุพรรณกัลยาราชบุตรีไปถวายเป็นชายาแก่พระเจ้านันทบุเรง เพื่อแลกกับพระองค์ดำผู้ตกเป็นตัวประกัน ณ กรุงหงสาวดี แล้วทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระนเรศวร นับเป็นฉากกระชากน้ำตา ด้วยความงดงามของหุ่นพระสุพรรณกัลยา พร้อมเครื่องทรงที่ประดับเพชรพลอยเป็นประกายละเอียดยิบ ทั้งบทร้องและดนตรีที่โหยหวนกินใจ และความสามารถในการเชิดที่สามารถสื่ืออารมณ์ของความว้าเหว่ ใจแตกสลาย ยามที่ต้องทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ต่างแดนกับอริราชศัตรู โดยไม่มีวันได้หวนคืนกลับมา

1551109420941072 dsc 39221551109426893047 dsc 4137
1551109435603729 dsc 0296 11551109430773057 dsc 4349
1551109446003669 dsc 4349
ภาพส่วนหนึ่งจากการแสดงหุ่นกระบอก 'ตะเลงพ่าย'

นอกจากนี้ บทละคร จะสนุกสนานด้วยฉากชนไก่ ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำระหว่างเจ้าในราชสำนักกรุงหงสาวดี และฉากความฝันสู้กับจระเข้ 

 

ฉากสำคัญคือฉากที่สมเด็จพระนเรศวนทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกเพื่อประกาศอิสรภาพ หลังจากสู้รบในสงครามเมืองแครง รวมทั้งฉากไฮไลท์ของการแสดง คือฉากสงครามยุทธหัตถีบนหลังช้าง ซึ่งท้าทายยิ่ง ทั้งต่อผู้สร้างสรรค์และออกแบบหุ่นกระบอก ผู้สร้างหุ่น และผู้เชิด 

 

คณะหุ่นกระบอกของมูลนิธิจักรพันธ์ุ โปษยกฤต ได้ซ้อมการแสดงอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี โดยยังไม่มีใครกล้าคาดหวังว่าจะได้แสดงในโรงจริงเมื่อใด จนกระทั่งคุณบรรยง  พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เสนอตัวที่จะจัดรอบพิเศษ โดยให้บริษัทต่างๆ เข้ามาอุปถัมภ์รอบการแสดงทั้งหมด 9 รอบ การแสดงดังกล่าง จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์จักรพันธ์ุ โปษยกฤต เขตสายไหม กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

 

นับเป็นโอกาสอันดียิ่งสำหรับผู้ที่ได้มีโอกาสเข้าชมการแสดงดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลา 4 ชั่วโมง ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความวิจิตรพิสดาร สนุกสนาน และตื่นตาตื่นใจ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ประชาชนทั่วไปคงต้องวิงวอนว่าหน่วยงานของรัฐ น่าจะเข้ามามีส่่วนผลักดันให้งานวิจิตรศิลป์ของชาติไทยครั้งนี้ ได้ปรากฏต่อผู้ชมทั่วไปทั้งในประเทศ และระดับสากลต่อไป

related posts

Recommended posts for you