Art

Where the arts collide

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่องานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยมาบรรจบกับศิลปะการแสดง?
Reading time 17 seconds

มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบจัดแจงและแบ่งแยก คำว่า 'ศิลปะ' จึงแบ่งแยกย่อยออกไปได้หลายแขนง ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม ไปจนถึงศิลปะการแสดง... ในมุมหนึ่งก็ฟังดูง่ายดี แต่มองอีกด้านแล้ว การสร้างกรอบเช่นนี้ก็ไม่ต่างอะไรไปกับการจำกัดตัวเองและปิดกั้นการรับรู้ถึงไอเดียใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อศิลปะหลายแขนงมาบรรจบ

เพื่อทลายข้อจำกัดนี้และเปิดเวทีให้กับมุมมองใหม่ในเรื่องศิลปะ พื้นที่ชั้น 8 ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) จึงถูกเปลี่ยนให้เป็น 'พื้นที่ทดลอง' ชั่วคราว โดยเป็นการบรรจบกันระหว่างงานศิลปะแนวจัดวางที่ได้แรงบันดาลใจจากงานสถาปัตยกรรมและงานศิลปะการแสดง ภายในพื้นที่ทั้งสองฝั่ง นอกจากจะมีผลงานเชิงโครงสร้างของนักออกแบบอย่าง บี-วิทยถาวรวงศ์ วีระ อินพันทัง และพิช โปษยานนท์ รวมถึงศาวินี บูรณศิลปิน ที่เคยจัดแสดงในงานสถาปนิก 61 (จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ) แล้ว เราจึงได้เห็นผลงานการแสดงของศิลปินอย่างดุจดาว วัฒนปกรณ์และคณะ ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ และเบีย คามาโซ ด้วยเช่นกัน โดยทางบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ (Bangkok Art Biennale) ที่เป็นผู้จับงานศิลปะทั้งสองประเภทมาคู่กันนี้หวังว่าการบรรจบกันนี้จะทำให้เกิดความหมายและแรงบันดาลใจใหม่ๆ ทั้งแก่ศิลปินและแก่ผู้ชมเอง ส่วนใครที่ยังไม่คุ้นกับงานแสดงที่ไม่ได้มีบทพูด ดุจดาวซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินที่ร่วมแสดงในครั้งนี้แนะว่าให้ลองจินตนาการว่าตัวเองเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับนักแสดงก็ได้ เพราะร่างกายของเราก็เป็นเครื่องรับสารอย่างหนึ่ง และด้วยความที่ศิลปะเป็นเรื่องเปิดกว้าง งานนี้ไม่มีผิดมีถูก ดูแล้วรู้สึกแบบไหน คิดถึงอะไร นั่นแหละที่สำคัญกว่า 

ดูรายละเอียดของเวลาการแสดงได้ที่เว็บไซต์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือที่เฟซบุ๊ก BACC 

Vexed + Voided โดยบี-วิทยถาวรวงศ์แห่งบิวท์บิวโร

ผิดที่/ผิดทาง: การมีอยู่ของสิ่งไร้ตัวตน โดยทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ 

การแสดงโดยเบอา กามาโช ศิลปินจากฟิลิปปินส์

Photos: Jukkrit H. for BACC, Bangkok Art Biennale 

related posts

Recommended posts for you