Culture

FOUR ROYAL ORCHESTRAL SUITES FOR HIS MAJESTY KING RAMA X

ครั้งแรกกับคอนเสิร์ตเพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

Culture