Fashion

TAPROOT THAI TEXTILES by #WISHARAWISH

'ผ้าไทยจากแดนไกล' ผ่านมุมมองร่วมสมัยโดย WISHARAWISH 
Reading time 26 seconds

ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่โลกหมุนเร็วเทียบเท่าความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งกำลังขยายขอบเขตไปทั่วทุกภูมิภาค นอกจากจะสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากดินแดนที่ห่างไกลคนละฟาก ยังเกิดเป็นแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่เริ่มหันกลับมาย้อนมององค์ความรู้ดั้งเดิมจากชุมชนท้องถิ่นที่ปลูกฝังในรากเหง้าทางภูมิปัญญาจนเกิดเป็น อัตลักษณ์ชาติไทย ที่ใครก็ยากจะลอกเลียน กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่มาให้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จนตกผลึกเกิดเป็น 'โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล' ที่นำเสนอผ่านผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยจากผืนผ้าในชุมชนทั้ง 7 แห่งที่ใช้ชื่อคอลเลกชั่น Complex Simplicity โดยฝีมือ วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบมือรางวัล เจ้าของแบรนด์ WISHARAWISH 
 

TAPROOT THAI TEXTILES by #WISHARAWISH

โดยโครงการดังกล่าว 'อู๋ วิชระวิชญ์' ได้จับร่วมมือกับ 7 ผู้ประกอบการผ้าไทยจากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศไทย นำผืนผ้าต่างถิ่นถึง 7 ชนิด จากมุมต่างๆ ของประเทศไทย ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องการทอผ้า การออกแบบลายผ้า เส้นใยผ้า ตลอดจนวัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ทอผ้า เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การต่อยอดที่เป็นประโยชน์ พัฒนาศักยภาพต่อยอดทางภูมิปัญญา ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่

- ผ้าขาวม้า อิมปานิ จังหวัดราชบุรี
- ผ้าฝ้ายทอมือ คอตตอน ฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่
- บาติก เดอ นารา จังหวัดปัตตานี
- ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จุฑาทิพย์ จังหวัดขอนแก่น
- ไหมแต้มหมี่ กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น
- ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข จังหวัดขอนแก่น
- ผ้าไหมยีนส์ เรือนไหมใบหม่อน จังหวัดสุรินทร์

 

/

ที่เคยได้เดินทางไปร่วมงาน และนำกลับมาร่วมสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลงานใหม่ๆ ที่เน้นความเรียบง่าย เพื่อปรับโฉมให้ดูร่วมสมัยมากกว่าเก่า แต่ไม่ลืมพิถีพิถันในรายละเอียดของเทคนิคที่นำมาตีความใหม่อย่างร่วมสมัย และใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ 

 

WISHARAWISH launches Complex Simplicity collection
1558442676261877 can 84181558442593761303 can 8396
1558442612583772 can 83811558442659146533 can 8447
TAPROOT THAI TEXTILES by #WISHARAWISH

“ผมเชื่อมาตลอดว่าเวลาเราออกแบบก็เหมือนเราทำอาหาร ถ้าวัตถุดิบดีเราไม่จำเป็นต้องปรุงรสเยอะ เริ่มต้นคือพอได้รับมอบหมาย ก็ลงพื้นที่ไปทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ 7 พื้นที่ และดึงเอารากเหง้าที่เขามีอยู่แล้วมาต่อยอด เอาการออกแบบเข้าไปพัฒนา ทำอย่างไรให้มันทานได้ง่าย ทุกที่มีผ้าที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน อย่างเช่น สุรินทร์ มีผ้าไหมยีนส์ ที่ซักได้ง่ายและเข้ากับกลุ่มตลาดที่รักงานเดนิม หรือผ้าขาวม้าของอิมปานิ  จ.ราชบุรี ที่เลือกรูปแบบการใช้สีให้เข้ากับตลาดสากลได้ โดยในระหว่างที่พัฒนาโครงการก็ได้รับเชิญจากโตเกียวแฟชั่นวีค และนำผลงานบางส่วนที่ทำไปแล้วส่วนหนึ่งไปแสดงที่นั่น ผลตอบรับดีเกินคาด เพราะเราไม่คิดว่าคนในวงกว้างหรือชาวต่างชาติจะสนใจ และมีออเดอร์ คนจีนก็มีออเดอร์ผ้าของอิมปานิไป หรือผ้าบาติกของปัตตานีเองญี่ปุ่นก็สั่งผลิต ตอนนี้ก็ส่งไปเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้จะมีการจัดสัมมนาวิชาการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล และจะมีนิทรรศการที่เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งหวังว่าผู้ประกอบการจะได้นำผลผลิตจากโครงการนี้ไปต่อยอด แต่ในขณะเดียวกันในฐานะนักออกแบบ ผมก็จะช่วยพัฒนาผ้าไทยต่อไปครับ”

- วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข -

related posts

Recommended posts for you