Happenings

UNICEF NextGen

ทำความรู้จัก ‘ยูนิเซฟ เน็กซ์เจน ประเทศไทย’ โครงการที่รวมผู้นำทางสังคมของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้แก่ชีวิตของเด็กๆทั่วโลก
Reading time 18 seconds

UNICEF NextGen นับเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยองค์การยูนิเซฟ ซึ่งดำเนินการมาแล้วในหลายประเทศ เป็นโครงการที่ระดมพลังของผู้นำคนรุ่นใหม่อายุ 20-30 ปีจากหลากหลายบทบาท อาทิ ผู้นำทางสังคม ผู้มีอิทธิพลทางความคิด ผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะนำเอาความรู้ความสามารถและทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในมือ มาสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟในการช่วยเหลือและร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็ก ๆ ในสังคม

ในส่วนของประเทศไทย UNICEF NextGen Thailand นำโดยคณะกรรมการ หรือที่เรียกว่า UNICEF NextGen Champion จำนวน 9 คนแรก ได้แก่ ต้น-นพพล เตชะพันธ์งาม, นุ้บ-ชนัญดา ทวีสิน, ปิ๋ม-ณัฐปรี พิชัยรณรงค์สงครามพิตต้า ณ พัทลุง, มะนาว-ศรศิลป์ มณีวรรณ์, เพลง-ภตภร สีบุญเรือง (กวิตา จินดาวัฒน์), ริชาร์ด-รัศเอก รัตธัญถนากุล, เอด้า จิรไพศาลกุล และ ยิ้ม-ศศิวิมล เพ็ชรน้ำสิน

UNICEF NextGen Thailand

ซึ่งจะระดมเครือข่ายของตนเพื่อช่วยยูนิเซฟสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาของเด็ก ๆ ผ่านวิธีการรูปแบบใหม่ ๆ พร้อมทั้งทำกิจกรรมเพื่อเด็ก ๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ การรณรงค์เรื่องสิทธิเด็ก และการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนในสังคมด้วย

/

เหล่าเซเลบริตี้ นักธุรกิจ และผู้นำทางสังคมรุ่นใหม่กว่า 200 คนเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ UNICEF NextGen ประเทศไทย ที่ สิริ เฮาส์ กรุงเทพฯ โดยโครงการ UNICEF NextGen เป็นโครงการใหม่ระดับโลกขององค์การ UNICEF ที่นำผู้นำรุ่นใหม่มาช่วยแก้ไขปัญหาที่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสเผชิญอยู่ทั่วโลก

 

โดยสำหรับประเทศไทย ต้น-นพพล เตชะพันธ์งาม หนึ่งในคณะกรรมการบริหารโครงการ UNICEF NextGen ประเทศไทย กล่าวว่า เป้าหมายของโครงการฯ คือการระดมทุนจำนวน 7.5 ล้านบาทในช่วงอีกหนึ่งปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความเชื่อวชาญทางวิชาชีพแก่วัยรุ่นที่อพยพย้ายถิ่นฐาน เพื่อให้พวกเขาไปเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต เงินที่ได้จากการระดมทุนยังจะนำไปสนับสนุนกิจกรรม Youth Challenge ที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในประเทศมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ รอบตัวพวกเขาอีกด้วย

 

 

1561798012648722 unicef nextgen launch 71561798012769791 unicef nextgen launch 10
1561798012821008 unicef nextgen launch 91561797936811864 unicef nextgen launch 17
1561798012705134 unicef nextgen launch 131561797954385615 unicef nextgen launch 24

ที่ผ่านมา โครงการ NextGen ในต่างประเทศได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก มีการเปิดตัวครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกลุ่ม NextGen ที่นั่นได้ร่วมกันระดมพลังเครือข่าย และนำเงินทุนที่ได้ไปสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยชีวิตเด็กทั่วโลกของยูนิเซฟแล้วทั้งสิ้น 17 โครงการ นอกจากนี้ โครงการ NextGen ยังได้ขยายการดำเนินงานไปในประเทศอังกฤษ สวีเดน อิตาลี เวียดนาม และล่าสุดคือประเทศไทย

related posts

Recommended posts for you